JOHANNA IVARSSON är socionom med fokus på barns rättigheter,
jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Hon arbetar till
vardags på socionomutbildningen, Malmö Universitet. Hon är
författare till Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar
till likabehandling.
”I mitt arbete har det varit oerhört viktigt att ge barn tillfällen att
tänka kring ’de stora frågorna’. Det är ett sätt att utvecklas och
göra livet mer levbart. Jag tror även att det är viktigt att synliggöra
tro, för att bekräfta barnens möjligheter att bilda sina egna
uppfattningar.”

KARIN SALMSON har arbetat som journalist, förläggare och
redaktör, samt är utbildare inom normkritik, genus och inkludering.
Hon är också författare till över tjugofem böcker,
bland annat Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar
till likabehandling.
”Min förhoppning är att den här boken ska hjälpa pedagoger att
skapa en inkluderande förskola och skola där barn både känner
sig sedda och får kunskap om samtidens mångfald av sätt att
leva och vara.”

EMIL ÅKERÖ är kulturvetare och har lång erfarenhet av att
jobba pedagogiskt på museer med kulturarvsfrågor. Emil är
även skribent och föreläsare som jobbar med skärningspunkten
mellan organisering, digitalisering och kulturarvsfrågor.
Tidigare har Emil skrivit romanen Veckopojkvännen (Tallbergs
Förlag, 2018).
”Jag brinner för att föra ut kunskap om kulturarvet och hur vår
syn på det påverkas av olika normer. Min ingång till boken är
att visa på bakgrunden till högtiderna och varför de firas. På så
sätt kan vi skapa en förståelse för vår gemensamma kultur och
hitta vägar att arbeta framåt.”

Illustrationer av Maija Hurme